Wat we doen 

De jaartraining is opgebouwd uit 4 elementen:
1. Werken met de lichaamssegmenten.
2. Werken met de basisbehoeften.
3. Wat je thuis kunt doen.
4. Individuele begeleiding.  

Dag 1 t/m 5 werken we met de lichaams-segmenten: ogen, kaak, keel, borst, middenrif, buik, bekken en benen. Je maakt met behulp van ademhaling, contact en lichaamsgerichte oefeningen contact met spanning en ontspanning in de verschillende segmenten. Dit geeft je de mogelijkheid om meer ruimte te creëren voor spontaniteit, levendigheid en innerlijke rust.  

Dag 6 t/m 10 werk je op een wat dieper niveau, door te onderzoeken hoe ervaringen (als kind maar ook later) invloed hebben gehad op je manier van in het leven staan. Hoe ga jij om met  de verschillende basisbehoeften? De behoefte aan veiligheid. De behoefte aan voeding. De behoefte aan steun. De behoefte aan zelfexpressie. De behoefte aan identiteit als man, vrouw of non-binair. Je krijgt de kans om jezelf wat vrijer te bewegen binnen je eigen karakterstijl.   

Wat je thuis kunt doen: Na elke trainingsdag kun je, als je dat wilt, een verslag schrijven (1 uur) en dit naar de trainer sturen; hij geeft hierop schriftelijk ondersteunende feedback. Verder krijg je huiswerk mee, waarmee je in een intervisiegroep aan de gang kunt gaan als je dat wilt (1 dagdeel). Tot slot zijn er oefeningen om thuis te doen, als je dat wilt. Alle oefeningen staan op papier.  

Individuele begeleiding: Aan het begin van de cursus kies je een ontwikkel-focus. Bijvoorbeeld: Ik wil beter mijn grenzen aangeven. Of: Ik wil meer contact maken met mijn gevoelens en er uiting aan geven. Het kan ook een vraag zijn, zoals: Waarom twijfel ik zo vaak? Doordat je steeds verslagen maakt en er feedback op krijgt, volg je je eigen ontwikkeling; waarbij de trainer met je meekijkt. Tijdens de deelrondes op de les-dagen kun je je ontdekkingen van die dag delen en ook een terugkoppeling maken naar je persoonlijke ontwikkel-focus.  

Certificaat: De training wordt afgesloten met een certificaat waarop vermeld staat wat je in de training hebt gedaan. 

Klik hier voor het les-programma van de jaartraining.