Een voorbeeld

Een werknemer heeft met enige regelmaat conflicten. We werken eraan met lichaamsgerichte coaching. Cliënt wordt eerst uitgenodigd om te voelen wat er in het lijf gebeurt als hij boos wordt. Waar wordt lijfelijk de spanning ervaren?

Cliënt geeft aan weinig ruimte te ervaren in de borst. Hij kan ook verwoorden dat hij het gevoel heeft niet gezien te worden. In een aantal sessies wordt gewerkt aan het vergroten van de 'ademruimte' in de borst. Dit gebeurt door het verdiepen van de ademhaling, het uiten van boosheid en het versterken van de gronding.

Daarna wordt vanuit de toegenomen innerlijke ruimte gewerkt aan het aangaan en onderhouden van contact. Tussen de coachingssessies door krijgt de cliënt de opdracht om het geleerde toe te passen in de praktijk.

Resultaat

Op deze wijze kan ook heel effectief gewerkt worden met klachten als: gebrek aan assertiviteit, gebrek aan doelgerichtheid, gebrek aan souplesse, (dreigende) burnout, stress.

Het doel is steeds het versterken van gronding, levendigheid, kracht, doelgerichtheid, souplesse en sociale interactie.

Tijdsinvestering

Een traject bestaat uit: *voorgesprek met de opdrachtgever, *8 à 10 wekelijkse coachingssessies van 75 minuten* nagesprek met de opdrachtgever. 

Klik hier voor mijn tarieven.

Klik hier voor contact.