De wij-plek 

In relatie-therapie werk ik toe naar het opnieuw creëren van een wij-plek. Dit is een beschermde ruimte waar jij en je partner op een prettige manier samen kunnen zijn. De wij-plek maken we zichtbaar in de ruimte: twee stoelen tegenover/naast elkaar en een cirkel van kussens eromheen.

Dan komt de vraag aan ieder van jullie: Ben je er klaar voor om je plaats op de stoel in de wij-plek in te nemen? En zo niet, wat heb je dan nodig voor je je eraan over kunt geven? Wat vraagt het van jezelf? Of heb je juist iets nodig van de ander? We letten voortdurend op wat je lijf aan informatie geeft. Pijn in je buik? Een gevoel van verlamming in de benen? Het gevoel dat je onvoldoende ademruimte hebt? Of juist de neiging om uit te reiken met je handen?

Zo kunnen we heel zorgvuldig werken aan wat jullie nodig hebben om terug te keren naar de wij-plek.