Privacybeleid

Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u van mijn diensten gebruik maakt en waarom ik deze gegevens verzamel. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ga ik zo zorgvuldig mogelijk om met uw gegevens. Ik neem de bescherming van uw privacy serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van: 


Giel Vingerhoets Psychotherapie Coaching Training
Paltrok 59, 1035 AH, Amsterdam
06 - 18 16 10 17
giel@meerleven.nl
www.meerleven.nl

Welke persoonsgegevens verzamel ik?
Wanneer u zich aanmeldt als cliënt of deelnemer vraag ik u om de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankgegevens

Waarom heb ik deze gegevens nodig?

- Volgens de wet WGBO ben ik verplicht een dossier bij te houden van cliënten die bij mij onder behandeling zijn, met een bewaartermijn van 20 jaar. Deze informatie valt onder de wettelijke geheimhoudingsplicht.
- Enkele gegevens zijn verplicht door de zorgverzekeraar zodat u uw nota kunt declareren. 
- Voor het afhandelen van betalingen.
- Om contact op te kunnen nemen ten behoeve van een goede dienstverlening.
- Voor het versturen van mijn nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Een aantal malen per jaar verstuur ik een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van alle activiteiten, cursussen en trainingen die ik organiseer. Deze nieuwsbrief verstuur ik naar al mijn klanten, cursisten en iedereen die zich via mijn site hiervoor heeft aangemeld. In elke nieuwsbrief staat onderaan een link om u af te melden.

SSL-certificaat

Mijn website is voorzien van een SSL-certificaat (herkenbaar aan het slotje en 'https' voor de websitenaam), waardoor privacygevoelige informatie beveiligd wordt door een versleutelde verbinding. 

Cookies

Mijn website maakt uitsluitend gebruik van noodzakelijke cookies. 


Hoelang bewaren wij deze gegevens?

We bewaren deze gegevens zolang noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of voor zover de wet dit vereist.

Uw rechten

- U heeft recht op inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens.
- U heeft recht om tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken.
- U heeft recht om uw toestemming in te trekken als gegevens met toestemming zijn verkregen.
- U heeft recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen?

Als u vragen/opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem gerust contact met mij op.